• ul. Żeromskiego 2
  87-300 Brodnica

 • PON – PT
  6:00 – 22:00

  SOBOTA
  8:00 – 16:00

  NIEDZIELA

  8:00 – 14:00

   

 • 56 49 439 70

REGULAMIN

Regulamin Fitness Club Seven

 1. Każdy Klient Fitness Club Seven zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów poszczególnych sal.

 2. Klient korzysta z przyrządów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgłasza usterki do recepcji clubu.

 3. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, posiadające ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia.

 4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 5. Na terenie Fitness Clubu Seven zabrania się palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.).

 6. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się do klubu – nawet w ciepłych porach roku). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

 7. Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty zakupu. Należy przestrzegać ważności karnetów – karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.

 8. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet oraz nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów.

 9. Karnety są imienne i może się nim posługiwać tylko właściciel, w przypadku udostępnienia karnetu osobie trzeciej karnet traci ważność.

 10. Opłata za zgubienie, zniszczenie kluczyka – 40 zł

 11. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

 12. Każda osoba trenująca bez trenera personalnego lub instruktora bierze pełną odpowiedzialność za własną osobę podczas wykonywanych ćwiczeń.

 13. Fitness Club Seven nie bierze odpowiedzialności za treningi personalne pod okiem trenera personalnego świadczącego indywidualne usługi na rzecz klienta.

 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

 15. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji. Pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut Fitness Club Seven nie gwarantuje miejsca w grupie.

 16. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać telefonicznie minimum 3 godziny wcześniej.

 17. W przypadku trzykrotnego niedostosowania się do pkt. 16 Fitness Club Seven zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy stałych rezerwacji na okres jednego miesiąca.

 18. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie można brać udziału w zajęciach.

 19. Fitness Club Seven zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny i w takim przypadku zobowiązuje się do dodatkowego wejścia na wybrane zajęcia, a Klient oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.

 20. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów Clubu Seven. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.

 21. Płatność za karnety/zajęcia – według aktualnego cennika.

 22. Minimalna liczba osób na zajęciach grupowych wynosi – 5 osób.

 23. Zniżki studenckie obowiązują do 26. roku życia, zniżki senior od 65. roku życia.

 24. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w Oświadczeniu jest Firma Socha sp. z o.o. która jest właścicielem Fitness Club „SEVEN” (zwanym dalej Administratorem). Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres seven@sevenclub.pl lub telefonując pod nr: 56 49 439 70.

 25. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest udzielona przez Ciebie zgoda.

 26. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłączenie dla celów wyrażonych w zgodzie.

 27. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

 28. Twoje dane będą przetwarzana do momentu cofnięcia Twojej zgody.

 29. Twoje dane osobowe będą przetwarzać tylko upoważnieni pracownicy Administratora.

 30. Administrator nie zamierza przekazywać twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 31. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

 32. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 33. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 34. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem rozpatrywane będą indywidualnie przez właściciela bądź managera klubu.

Honorujemy karty: